2005

3. R. Hashimoto, A. Chikamatsu, H. Kumigashira, M. Oshima, N. Nakagawa, T. Ohnishi, M. Lippmaa, H. Wadati, A. Fujimori, K. Ono, M. Kawasaki, and H. Koinuma: "Spectral evidence for inherent "dead layer" formation at La1-ySryFeO3/La1-xSrxMnO3 heterointerface", J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 144-147, 479-481 (2005).

2. A. Chikamatsu, H. Wadati, M. Takizawa, R. Hashimoto, H. Kumigashira, M. Oshima, A. Fujimori, N. Hamada, T. Ohnishi, M. Lippmaa, K. Ono, M. Kawasaki, and H. Koinuma: "In situ angle-resolved photoemission study on La1-xSrxMnO3 thin films grown by laser MBE", J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 144-147, 511-514 (2005).

1. H. Wadati, D. Kobayashi, A. Chikamatsu, R. Hashimoto, M. Takizawa, K. Horiba, H. Kumigashira, T. Mizokawa, A. Fujimori, M. Oshima, M. Lippmaa, M. Kawasaki, and H. Koinuma: "In situ photoemission study of La1-xSrxFeO3 epitaxial thin films", J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 144-147, 877-880 (2005).